Čo sa oplatí k tepelnému čerpadlu - radiátor alebo podlahovka?

Čo sa oplatí k tepelnému čerpadlu – radiátor alebo podlahovka?

by spravca

Otázka zdroja tepla patrí v tomto období do tých frekventovanejších a mnohí z nás sa prirodzene pýtajú, aké riešenie je to najvýhodnejšie a najšetrnejšie.

Ak vykurovať, tak ekologicky

Tepelné čerpadlo do domu v súčasnosti predstavuje moderný a ekologický spôsob vykurovania, na ktorý je možné získať aj štedrú dotáciu. Tepelné čerpadlá delíme podľa primárneho vstupného zdroja energie, akými sú napríklad zem (zariadenia zem-voda), podpovrchové alebo povrchové vody (systémy voda-voda) a vzduch (tepelné čerpadlá vzduch-voda). Výstupným zdrojom je vždy vykurovacia voda.

Na stránkach TermoTeamu nájdete tepelné čerpadlo do domu, ktoré vám poskytne šetrné kúrenie nielen pre vašu peňaženku, ale aj pre planétu.

Čerpadlo je najefektívnejšie vtedy, ak je rozdiel medzi vstupným a výstupným zdrojom čo najmenší. Vtedy vaše zariadenie použije najmenej elektrickej energie na ohrev spotrebičov tepla, čo vám zabezpečí nižšie prevádzkové náklady. Týmto sa dostávame k prostej otázke. Čo sa k tepelnému čerpadlu oplatí viac? Radiátor alebo podlahové kúrenie?

Tepelné čerpadlo a podlahové kúrenie 

Podlahové vykurovanie je jedným z najrozšírenejších nízkoteplotných spotrebičov tepla. Tepelné čerpadlo v kombinácii s ním funguje veľmi dobre, čo zaručuje vyššiu účinnosť. Samotná podlahovka, ako ju mnohí nazývajú tiež prináša množstvo výhod. Ponúka vysoký tepelný komfort, nenarúša estetiku interiéru a na rozdiel od klasických radiátorov nevysušuje vzduch.

Má však aj svoje nevýhody. V starších budovách si inštalácia podlahového vykurovania vyžaduje rozsiahlejšiu renováciu, čo sa v mnohých prípadoch ukazuje ako ekonomicky nevýhodné. Rovnako nie všetky podlahové krytiny s ním pracujú efektívne, hoci aj z tohto pohľadu výrazne pokročil jeho vývoj.

Tepelné čerpadlo a vykurovanie radiátormi

Tradičné radiátory sa dnes z domácností vytrácajú.Ak ste majiteľom novej budovy a plánujete vyriešiť otázku tepla tepelným čerpadlom, zvoľte radšej podlahové kúrenie.

Klasické vysokoteplotné spotrebiče, ku ktorým radíme aj radiátory lepšie fungujú s tradičnými zdrojmi tepla, akými sú napríklad plynové kotle.

Tiež pri modernizácii starších budov sú radiátory často zachované z ekonomických a prevádzkových dôvodov. Je však potrebné si uvedomiť, že ich použitie znižuje účinnosť tepelného čerpadla.

Malé zhrnutie na záver

Tepelné čerpadlo do domu vzhľadom na špecifickosť svojej prevádzky funguje najefektívnejšie s nízkoteplotnými spotrebičmi, kam radíme aj podlahové vykurovanie. 

Radiátory, ako vysokoteplotné spotrebiče fungujú najlepšie s tradičnými zdrojmi tepla, čo nevylučuje ich použitie aj s tepelným čerpadlom. Nech už si zvolíte akúkoľvek kombináciu, vždy zvažujte vzhľadom na čo najväčšie zníženie prevádzkových nákladov. Experti z TermoTeamu vám v tomto vždy ochotne poradia.

 

 

 

You may also like