Dorobenie zubu je v dnešnej dobe bežný zákrok. Ako sa naň pripraviť?

by spravca

Niekedy sa stáva, že ani dokonalá domáca starostlivosť o zuby a pravidelná dentálna hygiena nezabránia tomu, že sa nám jeden alebo viacero zubov odštiepi, zlomí, alebo ich je dokonca potrebné vytrhnúť. Vtedy je nutné zuby doplniť nielen kvôli estetickému hľadisku, ale aj z hľadiska psychologického. S nepekným chrupom môže naše sebavedomie trpieť, a preto je potrebné mať úsmev, za ktorý sa nemusíme hanbiť. Stratu zubu je možné riešiť pomocou zubného mostíka alebo zavedením implantátu.

Pred každou opravou chrupu s vami najskôr lekár urobí konzultáciu, kde vám vysvetlí možnosti nápravy.

Prvým krokom je prehliadka ústnej dutiny. Mieru poškodenia môže zubný lekár zistiť pomocou klasického RTG, kde môže vidieť detaily kostí a zubov, ktoré nie sú bežne viditeľné. RTG je možné nahradiť modernejšou digitálnou rádiodiagnostikou. Tu je možné obraz vidieť priamo na monitore počítača a môžete tak ušetriť kopec času.

Zubný mostík v odbornej terminológii nazývaný fixný mostík je jednou z najvýhodnejších náhrad defektov chrupu.  Dokáže obnoviť správnu funkčnosť chrupu. Pokiaľ by ste si ponechali po strate zubu voľnú medzeru v ústach, mohlo by prísť ku vzniku väčších škôd.

Fixný mostík predstavuje náhradu jedného alebo viacerých zubov. Pevne sa nasádza na dve alebo viacero vlastných zubov. Pilierové zuby sú tie, ktoré tvoria základ konštrukcie a sú to zuby, na ktoré sa mostík pripevňuje. Pilierové zuby bývajú často obrusované, a tým sa ich tvar tiež upravuje.

Dôležité! Mostík je možné zhotoviť iba ak sa na oboch stranách defektu nachádza pilier. Ak by bol pilierový zub iba na jednej strane, mostík nie je možné použiť.

Pokiaľ však nemáte zuby na čo upevniť, pokojne môžu poslúžiť na túto funkciu aj korene zubov. Tie však musia byť najskôr doplnené o náhradu, ktorá sa ukotví priamo do koreňa. Náhrada doplní korunkovú časť do určitého tvaru, aby sa na ňu mohla pripevniť umelá korunka. Ako piliere môžu slúžiť aj implantáty.

Implantáty predstavujú alternatívne protetické riešenie, kedy je chýbajúci zub nahradený tak, že spĺňa všetky funkcie pôvodného zuba, je jeho vernou kópiou. Výhodou oproti zubnému mostíku je absencia nutnosti zbrusovania okolitých zubov. Pred vsadením implantátu vás čaká množstvo vyšetrení, aby lekár zistil, že sú náhrady pre vás vhodné. Prejdete vyšetrením celkového zdravotného stavu. Nevhodnými kandidátmi sú nielen ťažkí fajčiari, ale aj ľudia s ochorením pečene, krvi, ľudia s osteoporózou alebo s vážnym ochorením imunitného systému.

Pri vyšetrení zubný lekár úzko spolupracuje s implantológom, ktorý umelý koreň vpravuje do čeľustnej kosti.

Okrem zdravotného stavu vám lekári skontrolujú i polohu sánkového nervu, aby neprišlo ku zasiahnutiu trojklanného nervu, čo by mohlo mať vážne následky.

Hoci implantáty predstavujú drahšiu verziu doplnenia zubu, výsledok je veľmi autentický a zub dokáže splniť všetky funkcie pôvodného zubu.

You may also like