Pozor na omeškanie platby PZP: čo vám hrozí?

by spravca

Z nedbanlivosti alebo úmyselne sa môže stať, že platbu za povinné zmluvné poistenie jednoducho neuhradíte načas. Určite by ste však takéto omeškanie platby nemali brať na ľahkú váhu. Môžete dostať do pekných nepríjemností.

Nezaplatené poistné

Poisťovňa vám v predstihu pošle upozornenie, že sa blíži splatnosť vašej poistky. Ak by ste náhodou tento termín prešvihli, stále máte mesiac na to, aby ste poistku uhradili. Ak sa tak nestane ani mesiac po splatnosti, poisťovňa môže vašu zmluvu zrušiť. Z nedbanlivosti sa tak dostávate do veľkého rizika. Zo zákona je totiž povinné zmluvné poistenie povinné a keď ho nazaplatíte, konáte protizákonne.

Aké postihy prináša nezaplatené pzp poistenie?

Pokiaľ si bezpečne jazdíte po cestách, možno ani nezistíte, že vaše vozidlo už nie je poistené. Situácia sa však zmení ak vás pristavia policajti. Bielu a zelenú kartu im síce ukážete, ale doba ich platnosti skončila. V takomto prípade sa pripravte na pokutu až do výšky 3319,40 eur. Táto pokuta vám môže byť “vyfaktúrovaná” aj niekoľko rokov po tom, čo ste nemali zaplatené pzp poistenie. Že sa vám to zdá byť veľká suma? Stále je to ten lepší prípad. Čo keby ste spôsobili nehodu, poškodili majetok alebo niekomu vzali život? Poistnú udalosť spôsobenú v dobe, kedy meškáte s platbou by ste sčasti alebo aj celú museli hradiť vy. A tu sa už bavíme o státisícoch až miliónoch eur. Preto by pre vás ročná platba okolo 100 eur na povinné zmluvné poistenie mala byť samozrejmosťou.

Chcete zmluvu s poisťovňou skončiť?

Ak ste povinné zmluvné poistenie neuhradili úmyselne, s cieľom, že chcete zmeniť poisťovňu, určite si neurobili správne. Zo zákona totiž vyplýva, že zmluva s inou poisťovňou bude v takomto prípade neplatná. Do konca poistného obdobia, na ktoré máte so svojou súčasnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu, ste povinný zostať v danej poisťovni. Môže sa vám však stať, že už nedostanete zľavy či bonusy a budete musieť platiť vyššie pzp. Ak teda plánujete pzp poistenie s vašou poisťovňou, urobte tak najneskôr 6 týždňov pred skončením doby platnosti pzp. Urobte tak oficiálne, písomnou výpoveďou.

Venujte zvýšenú opatrnosť vášmu pzp poisteniu. Kvôli jednej neuhradenej faktúre môžete byť vysoko sankciovaní. Pozrite si kedy vám končí doba pzp poistenia a zaznačte si ju do kalendára. Dbajte aj na svoju prijatú poštu, poisťovňa vás prostredníctvom nej v predstihu kontaktuje.

You may also like