Kedy môžem jesť po spravení kazu?

by spravca

Zubný kaz a peripetie s jeho liečbou a ošetrením pozná asi každý z nás. Návšteva zubára nie je práve wellness, ale vďaka lokálnej anestéze a moderným metódam už k tomu nemá ďaleko. Ako prebieha ošetrenie zubného kazu a ako mu predchádzať?

Opakovanie je matkou múdrosti

Kvalitná, ideálne profesionálne vykonaná dentálna hygiena je základom prevencie zubného kazu, ako aj starostlivosti o zuby už ošetrené výplňami alebo trvalou zubnou náhradou. Služby dentálneho hygienika sú dostupné v mnohých ambulanciách a okrem ošetrenia zubného povlaku či zubného kameňa ponúkajú edukáciu a motiváciu pacienta k lepšej starostlivosti o svoj chrup.

Zubná plomba – amalgámová či kompozitá?

Po odvŕtaní zubného kazu je nutné dutinu vyplniť adekvátnym materiálom, ktorý ju ochráni pred šírením kazu a spevní štruktúru zuba. Amalgámová zubná plomba je už dnes v mnohých ambulanciách takmer hudbou minulosti. Aj keď je finančne dostupnejšia a o čosi trvácnejšia ako plomba kompozitná, jej estetické vlastnosti jednoznačne zaostávajú – je absolútne nevhodná na ošetrenie predných zubov a viditeľných plôšok. Po ošetrení amalgámovou plombou je doporučované približne hodinu až dve nejesť a nepiť, aby došlo k jej dokonalému vytvrdnutiu a stabilizácii štruktúry.

Kompozitná “biela” plomba bola v minulosti označovaná za menej trvácnu v porovnaní s amalgámovými výplňami, pri súčasnej technológii je však už toto tvrdenie neaktuálne. Pri ošetrovaní kompozitnou výplňou materiál vytvrdne pod vplyvom svetelného žiarenia definovanej vlnovej dĺžky a tým sa zabezpečí jej tvrdosť a stabilita. O estetických vlastnostiach, ktoré sú už dnes štandardom, nie je pochýb.

Keď plomba nestačí

Pri rozsiahlych kazoch s hlbším narušením štruktúry zuba sú potrebné rozsiahlejšie výkony zo spektra stomatologickej protetiky. Riešením môže byť zubná korunka, alebo pri rozsiahlejšom postihnutí zubný mostík. Drahšou, ale v mnohých ohľadoch výbornou metódou sú zubné implantáty, ktoré ponúka čoraz viac stomatologických pracovísk.

Naneštastie, zubný kaz sám nezmizne a vyžaruje ošetrenie. Neváhajte teda a objednajte sa na prehliadku k svojmu zubárovi – ošetrenie je dnes už bezbolestné a z ambulancie odídete s krásnym, no najmä zdravým úsmevom.

 

 

You may also like