Online pokladňa

by spravca

Existujú dva typy registračných pokladní – ERP, teda sú to pokladne klasické elektronické registračné. Táto pokladňa je fyzicky prítomná na predajni. A poznáme aj druhý typ VRP a to je virtuálna registračná pokladňa.

Živnostníci, ktorých sa týka používanie registračných pokladní si nebudú musieť kupovať drahé pokladnice. Ministerstvo financií im umožní používať už spomínané virtuálne registračné pokladne.

Ako to vlastne funguje

Pôjde o aplikáciu, ktorá bude dostupná online. Virtuálna aplikácia bude fungovať na všetkých zariadeniach, ktoré majú prístup na internet. Veľmi jednoducho si ju nainštalujete do svojho PC, tabletu či dokonca mobilu. Táto aplikáciu umožní podnikateľom vytvárať a tlačiť pokladničné bloky, spravovať tovary a služby aj na takých miestach kde by sa klasická pokladnica nezmestila alebo by nemala prístup k elektrickej energií.

Ak budete patriť medzi živnostníkov tak za aplikáciu nebudete musieť nič platiť, to znamená, že bude pre vás od štátu zadarmo.

Ak sa rozhodnete aplikáciu využívať budete musieť na začiatku požiadať o jej používanie. Následne vám bude pridelený kód a prihlasovacie údaje. Všetky údaje o tržbách sa automaticky budú prenášať do systému finančnej správy. Tým pádom budete oveľa ľahšie kontrolovateľný štátom a vaše príjmy budú zaevidované v systéme.

Webová aplikácia pre počítače sa bude dať spustiť na viacerých prehliadačoch – Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome a dokonca aj Opera.

Aplikácia VRP je dostupná pre mobilné telefóny a tablety, ktoré majú operačný systém Android a taktiež pre Iphone.

Ak patríte medzi podnikateľov, ktorý využívajú pre platbu faktúry a zdá sa vám tento systém nie moc šikovný tak na trhu je aj iný produkt PAY by square alebo INVOICE by square. Tento produkt využíva na platenie skenovanie QR kódu. Skenovanie kódu ušetrí až približne 90 percent času oproti prepisovaniu platobného príkazu alebo faktúry.

Spolupráca s moderným informačným systémom Odoo môže priniesť množstvo výhod a prínosov pre organizáciu. Tu je niekoľko spôsobov, ako spolupracovať s moderným informačným systémom:

  1. Efektívnejšie riadenie: Moderné informačné systémy umožňujú lepšiu správu a riadenie rôznych procesov vo vašej organizácii. Integrované systémy ERP umožňujú zlepšiť tok informácií a koordináciu medzi rôznymi oddeleniami, čo v konečnom dôsledku vedie k efektívnejšiemu rozhodovaniu a zlepšeniu celkovej produktivity.
  2. Zlepšená komunikácia: Moderné informačné systémy umožňujú rýchlejšiu a spoľahlivejšiu komunikáciu medzi zamestnancami, oddeleniami a manažmentom. Emailové systémy, chatovacie aplikácie a kolaboračné nástroje môžu zvýšiť efektivitu tímovej práce a umožniť zamestnancom ľahšie zdieľať informácie.
  3. Optimalizácia procesov: Implementácia moderného informačného systému umožňuje automatizovať opakujúce sa úlohy a procesy, čo vedie k zníženiu chýb a ľudských chýb. To umožňuje organizácii zvýšiť efektivitu a rýchlosť, s akou sa vykonávajú rôzne úlohy.
  4. Lepšia analýza a rozhodovanie: Moderné informačné systémy sú často vybavené analytickými nástrojmi a obchodnou inteligenciou, ktoré umožňujú rýchlejšiu a lepšiu analýzu dát. To vedie k lepšiemu porozumeniu podnikových procesov a trendov, čo zase pomáha pri rozhodovaní na základe faktov.
  5. Zvýšená konkurencieschopnosť: Organizácie, ktoré využívajú moderné informačné systémy, majú tendenciu byť konkurencieschopnejšie na trhu. Tieto systémy vám umožňujú rýchlejšie reagovať na zmeny v prostredí a ponúkať lepšie služby a produkty svojim zákazníkom.
  6. Bezpečnosť a zálohovanie: Moderné informačné systémy majú vstavané bezpečnostné mechanizmy, ktoré chránia citlivé dáta a informácie pred neoprávneným prístupom. Tiež umožňujú pravidelné zálohovanie dát, čo je dôležité na ochranu organizácie pred stratou dát v prípade havárie alebo katastrofy.

Vzhľadom na komplexnosť a dôležitosť moderných informačných systémov je dôležité zabezpečiť správne plánovanie, implementáciu a správu týchto systémov. Môže to vyžadovať odbornú pomoc od IT špecialistov alebo konzultantov s odbornými skúsenosťami v oblasti informačných technológií.

 

You may also like