Ako bezpečne zaplatiť kúpnu cenu či rezervačnú zálohu za nehnuteľnosť

Ako bezpečne zaplatiť kúpnu cenu či rezervačnú zálohu za nehnuteľnosť

by spravca

Pri predaji nehnuteľnosti budete musieť riešiť spôsob predaja nehnuteľnosti. Ak teda môžete, poraďte sa s niekým, kto už má skúsenosti s predajom, alebo nákupom nehnuteľnosti. Zistíte, že budete musieť podpísať rezervačnú zálohu za nehnuteľnosť a následne zaplatiť kúpnu cenu.

V tomto článku sa pozrieme na to, ako bezpečne zaplatiť rezervačnú zálohu a kúpnu cenu za nehnuteľnosť.

Použite rezervačnú zmluvu s rezervačnou zálohou

Rezervačná zmluva je tzv. zmluva o budúcej kúpnej zmluve, ktorá obsahuje rezervačnú zálohu. Tá sa uhradí pri podpise zmluvy o rezerváciu, resp. ešte predtým, než kúpna zmluva príde na reč. Jej účelom je zaviazanie kupujúceho, ktorý tým dokáže, že má o nehnuteľnosť vážny záujem. Zabezpečí sa tým to, že kupujúci dokončí predaj. Po prípade, ak by predaj nedokončil, prišiel by o rezervačnú zálohu, ktorá je vo výške 2 % z predajnej sumy nehnuteľnosti. Na druhú stranu, predávajúci stratí čas, ktorý mohol využiť už na predaj nehnuteľnosti.

Ako uhradiť rezervačnú zálohu a kúpnu cenu

Rezervačná záloha, ktorá je súčasťou rezervačnej zmluvy, tvorí súčasť kúpnej ceny. Rezervačná záloha by sa nemala vyplácať priamo na účet predávajúceho. Nie je to odporúčané, pretože v prípade zmarenia predaja zo strany predávajúceho je následné vymáhanie pomerne komplikované.

Alternatívou je teda poskytnúť rezervačnú zálohu sprostredkovateľovi, ktorým je realitná kancelária. Aj ju však treba poriadne overiť. Nemôžete si byť veľmi istý, pokiaľ je to živnostník, alebo spoločnosť, ktorá začala podnikať iba prednedávnom a nemá za sebou overených klientov a žiadnu históriu. Ak je však v poriadku, ide o normálnu súčasť obchodu s nehnuteľnosťou.

Po úspešnom predaji nehnuteľnosti tak realitná kancelária, v tomto prípade sprostredkovateľ, prevedie dohodnutú výšku rezervačnej zálohy na účet predávajúceho.

Kúpna cena sa podľa podmienok pre efektívne zmluvy sa môže vyplatiť nasledovne:

  1. plná výška v hotovosti (bežný prevod, vinkulácia v banke, notárska úschova u notára),
  2. plná výška pomocou hypotéky,
  3. kombinácia hotovosť + hypotéka.

Táto informácia sa môže uviesť v kúpnej zmluve, alebo ako dodatok ku kúpnej zmluve. Ide o jednu z najdôležitejších častí kúpnej zmluvy. Nesprávne uvedenie môže byť vyriešené iba dodatkom ku kúpnej zmluve.

V prípadoch, keď sa kúpa rieši cez hypotéku, banka prevedie kúpnu cenu až po splnení podmienok, ktoré určí banka. Preto netreba zabudnúť aj na ich kontrolu. V prípade neúspešného predaja a porušeniu zmluvných podmienok sa rezervačná záloha vráti naspäť kupujúcemu. Od predávajúceho bude vymáhať zmluvnú pokutu, ktorá je súčasťou dojednania v rezervačnej zmluve.

 

 

 

You may also like