Judikáty urovnávajú spory medzi dvoma stranami

Judikáty urovnávajú spory medzi dvoma stranami

by spravca

Judikáty, alebo inak platné súdne rozhodnutia, rozsudky, je pojem zo súdnictva. Mnohí o ňom ešte nepočuli, no ak nastane v ich živote situácia, že prídu do právneho sporu s nejakou firmou, zamestnávateľom alebo s niekým v rodine, judikáty sú to, čo im v danej problematike ukazuje cestu.

Každý spor má riešenie

V minulosti riešili spory vladári, dnes na to máme súdy. Spory sa môžu dotknúť rôznych oblastí nášho života. Niekto sa chce obohatiť na úkor druhého, niekto má sklony k násiliu, iný má pocit, že ním manipulujú. Súd dokáže pomôcť, ak mu prednesieme svoju žalobu. Niekedy však nie je potrebné bežať so svojím problémom hneď za advokátom a platiť za konzultácie nie malú sumu. Stačí sa pozrieť, ako podobný problém vyriešil súd v minulosti, a nájdete odpovede na svoje otázky.

Judikáty sú platné súdne rozhodnutia. V našej judikatúre ich nepovažujeme za precedensy, teda váš prípad nemusí byť vyriešený podobne, no keďže zákony platia rovnako pre všetkých, o vine či nevine každej strany nemožno pochybovať.

Judikáty sú spolu so zákonmi dostupné online pre každého z nás. Stačí sa ponoriť do sveta paragrafov a v mnohých veciach sa nám vyjasní. Platné súdne rozhodnutia dostupné na internete opisujú práva a povinnosti oboch strán sporu. V judikátoch objavíte aj požiadavky na peňažnú či nepeňažnú náhradu škody. Ak ide o občianskoprávne problémy, judikáty urovnávajú spory medzi súkromnými osobami, zatiaľ čo trestné rozsudky sú výsledkom právnych krokov vlády v dôsledku porušenia zákonov.

Peňažné a nepeňažné rozsudky

Každý spor má riešenie, a preto jeho výsledkom je peňažný alebo nepeňažný rozsudok. V prvom prípade poškodený vymáha finančnú náhradu škody súdnou cestou podaním žaloby. Judikát nariadi tomu, kto spor prehrá, zaplatiť víťazovi určenú sumu peňazí. Niekedy nám však nejde o to, aby nám niekto niečo zaplatil, ale aby niečo vykonal či prestal vykonávať. Vtedy je rozhodnutie súdu postavené na tom, aby napríklad dodávateľ dokončil stanovenú prácu, sused prestal robiť nepríjemnosti, otec a matka sa dohodli na striedavej starostlivosti. Ak vinná strana nevykoná to, čo rozsudok káže, môže súd podniknúť ďalšie kroky k vymáhaniu dlhového záväzku.

You may also like