Viac o PEVŠ a VŠZaSP – 2 súkromných vysokých v Bratislave

by spravca

Štúdium na vysokej škole by mala byť výsada a investícia do budúcnosti. Avšak platí to len v prípade, že si vyberieme dobrú vysokú.

Ktoré vysoké školy v našom hlavnom meste patria medzi obľúbené a prečo?

Paneurópska vysoká škola

Paneurópska vysoká škola – PEVŠ patrí medzi popredné súkromné vysoké školy sídliace v Bratislave. Vznikla v roku 2004 s ambíciou stať sa výnimočným centrum moderného vzdelávania a výskumu.

Motto PEVŠ je “vzdelanie bez hraníc”,  čo v reáli znamená prinášať študentom na prax zamerané vzdelanie, na ktorom bude participovať akademický zbor nielen zo Slovenska.

PEVŠ ponúka vysokoškolské vzdelávanie na 5 fakultách – Fakulte práva, Fakulte ekonómie a podnikania, Fakulte masmédií, Fakulte informatiky a Fakulte psychológie. Ako jediná súkromná vysoká škola na Slovensku má PEVŠ priznané práva doktorandského stupňa štúdia (PhD.), je oprávnená uskutočňovať rigorózne konanie, ako aj habilitačné konanie a vymenúvacie konanie profesorov.

V každom prípade, aj tu sa pri tvorbe záverečnej práce zíde aj drobná pomôcka, jej vzor či konzultácia odborníkov.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Skrátene VŠZaSP je slovenská súkromná vysoká škola so sídlom v Bratislave, ktorá bola oficiálne založená uznesením vlády SR č. 891/2003 z 24. septembra 2003. Jej zakladateľom je Vladimír Krčméry, ktorý bol jej rektorom do októbra 2013. VŠZaSP sa hlási k tradícii kresťanského humanizmu a kresťanskej etiky.

Koho teda láka takto zamerané štúdium a predstava písania diplomovej práce na sociálna práca vám nie je cudzia, môže to skúsiť aj na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

 

You may also like