S únikom moču dnes môžete žiť plnohodnotný život aj v staršom veku

by spravca

Mnoho ochorení prichádza s pribúdajúcim vekom. Znamená to hlavne to, že vaše telo už nie je také mladé ako kedysi. Svaly ochabujú a práve s týmto môžu súvisieť problémy, ktorými začínajú trpieť seniori. Ide o únik moču, ktorý v staršom veku súvisí hlavne s ochabnutím svalstva panvového dna a ťažkosťami udržať moč.

Inkontinencia, ako sa odborne únik moču nazýva potrápi nielen starých ľudí. Nedajte sa tým oklamať. Únik moču sa môže objaviť tak u detí, u mladých ľudí, no toto ochorenie sa spája hlavne so seniormi. Hovoríme o ochorení, aj keď mnohí sa tomuto pomenovaniu bránia. Práve to je dôležité si uvedomiť. Indikátorov, ktoré vám ukážu, že trpíte alebo váš rodinný príslušník trpí týmto ochorením je niekoľko. No ešte predtým, ako si začnete všímať každodenné návyky seniorov vo vašej rodine, vedzte, že ide o chúlostivý problém. Je teda potrebné ísť na to opatrne.

Únik moču sa nemusí objaviť vôbec

Občasný alebo postupom času aj veľmi častý únik moču je pre každého istým druhom zahanbenia. Vôbec nezáleží, či ste muž alebo žena, tento problém sa môže u vás objaviť rovnako. Samozrejme existujú situácie či stavy, ktorými ženy v živote prechádzajú a môžu súvisieť s inkontinenciou, sú to napríklad tehotenstvo, stresové faktory alebo aj menopauza. Nemusí to však znamenať, že sa únik moču objaví.

Inkontinencia ovplyvňuje viacero vecí

Ak sa samovoľné unikanie moču predsa len objaví, neznamená to aj únik do samoty. Vo väčšine prípadov ostávajú ľudia trpiaci inkontinenciou doma lebo vnímajú svoj problém ako nevyriešiteľný. Muži si nevedia predstaviť, že sa vrátia k predchádzajúcim aktivitám, ženy zas obmedzia kontakt so svojimi kamarátkami či vychádzky von. Inkontinencia neovplyvňuje len sociálny kontakt seniorov.

Nutkanie močiť a následný únik moču môže vo viacerých prípadoch ovplyvňovať kvalitný spánok. Hlavne muži sa v noci budia a potrebujú močiť, keďže kapacita močového mechúra sa s vekom znižuje. Čas medzi nutkaním na močenie a urgentným močením je skrátený, a to vedie k neúplnému vyprázdneniu. To vedie k zvýšenému objemu zvyškového moču. Nočnú inkontinenciu môžu indikovať signály ako podráždenosť seniora, depresie a ďalšie psychické problémy. Je preto nutné všímať si správanie seniora a v prípade zistenia úniku moču navštíviť lekára.

Práve návšteva lekára môže výrazne pomôcť pri liečbe tohto ochorenia. Lekár na základe vyšetrenia zistí o aké štádium úniku moču a ide a odporučí liečbu.

Inkontinencia sa dá liečiť

Liečba inkontinencie pozostáva hlavne z používania inkontinenčných pomôcok. Čo pod týmto pojmom rozumieme? Dnes už ide o širokú ponuku, ktorá seniorom nenaruší ich každodenný život a oni tak nepociťujú žiadny stres z ich používania. Pomôcky sú k dispozícii pre ženy, ale aj pre mužov. Na výber máte vložky, nohavičky alebo rôznu naťahovaciu absorpčnú bielizeň pre mužov. Uvedieme konkrétny príklad, plienkové nohavičky od firmy Tena môžu byť pre vás ako seniora, ale aj ako človeka, ktorý má v rodine niekoho kto trpí inkontinenciou, vhodnou voľbou. Hanbiť sa nemusíte, možno ani neviete a človek vedľa vás v čakárni trpí únikom moču tiež. Až 25 % ľudí starších ako 60 rokov a 55 % ľudí vo veku 80 rokov a viac trpí týmto ochorením.

Čo má predchádzať výberu inkontinenčných pomôcok

Predtým, než siahnete po rôznych inkontinenčných pomôckach, musíte mať na zreteli hneď niekoľko vecí, ktoré je nutné si uvedomiť. Existujú totiž rôzne druhy a vybrať si správne je dôležité. Takže pred výberom zohľadnite frekvenciu a intenzitu úniku moču. Takisto je dôležité to, či je senior schopný si vymieňať vložky alebo iný druh pomôcok sám alebo bude potrebovať pomoc iných. Pri výbere pomôcok tiež berte ohľad na pacienta a na jeho mobilitu. To znamená, či chodí alebo prevažne leží.

Na to, aby sa senior cítil pohodlne a aby mohol vykonávať každodenné činnosti tak ako predtým, než ho začal trápiť únik moču, musia spĺňať inkontinenčné pomôcky určité vlastnosti. Medzi ne určite patrí savosť. Rýchle vsatie moču znamená pre ľudí, ktorí väčšiu časť dňa preležia alebo presedia, zabránenie podráždeniu pokožky. V noci dobrá savosť pomôcky zabráni pretečeniu na matrac.

Ďalšou vlastnosťou, ktorou by mali vložky či nohavičky disponovať, je absorbovanie zápachu a schopnosť zanechať pokožku v suchu. Pretečenie môže byť pre človeka trpiaceho inkontinenciou veľkým zahanbením a môže to mať hlboký dopad na jeho psychiku. Preto je veľmi dôležité, aby ste pred zaobstaraním si konkrétnych inkontinenčných pomôcok zvýšili pozornosť nad týmito kritériami.

You may also like