Vymáhanie pohľadávok zverte do rúk odborníkov

by spravca

Ako sa postupuje, ak zveríte vymáhanie pohľadávok profesionálnej spoločnosti na to určenej?

V súčasnosti je vymáhanie a správa dlhov  veľmi využívanou službou.

Volali ste už niekoľkokrát spoločnosti, alebo fyzickej osobe, ktorí Vám dlhujú peniaze, no vaše hovory nebrali vážne?

Týmto spôsobom sa môžete dostať do špirály, z ktorej je veľmi ťažké sa vymaniť. Ak však už na začiatku pracujete s profesionálnym tímom právnikov, môžete zabrániť tomu, aby vaše peniaze používali iní. Mnoho ľudí si neuvedomuje túto skutočnosť, a tým mnoho firiem a rodín v súčasnosti zbankrotuje.

Ak sa nechcete v takýchto prípadoch cítiť beznádejne, kontaktujte profesionálnu spoločnosť pre vymáhanie pohľadávok, akou je aj Claims Collection.

Tím právnikov vám pomôže spravovať vaše pohľadávky, vymáhať dlhy a pomôže Vám dosiahnuť spravodlivé vyrovnanie vašich pohľadávok.

V závislosti od vášho dlhu a ochoty dlžníka zaplatiť, existuje niekoľko možností, ako získať svoje peniaze späť:

Pri vymáhaní dlhov nezáleží na ich výške, žiadna suma nie je príliš malá, aby sa vymáhala a taktiež ani príliš veľká aby ste sa nechali zastrašiť korporátnymi spoločnosťami.

V prípade vymáhania väčších dlhov a pri platobnej neschopnosti dlžníka sa vyhlási konkurzné alebo likvidačné konanie, a pohľadávky veriteľov sa uspokojja z rozpredaného majetku. V prípade dlžiacích spoločností môžeme zvyčajne hovoriť o veľkých dlhoch. Dlh je zvyčajne výsledkom vzniku dlhov medzi spoločnosťami. Nárok jednej spoločnosti tak ovplyvňuje aj situáciu iných spoločností. Podľa súčasného právneho poriadku začatie likvidačného konania výrazne zvyšuje ochotu zaplatiť, pretože spoločnosť je v prípade nezaplatenia likvidovaná.

Všetky pohľadávky, ktoré nie sú vymožené mimosúdne sa riešia súdnou cestou, pomocou vydania platobného rozkazu. Vtedy dlžník, môže podať odpor a otvorí sa súdne konanie, kde nasleduje dokazovanie. Po úspešnom vydaní platobného rozkazu sa podáva návrh na exekúciu, kedy už dlžník nemá na výber a musí platiť svoje záväzky, či už okamžitou úhradou alebo cez mesačný splátkový kalendár. Pri súdnych konaniach je prítomný zastupujúci advokát, ktorého platí vymáhacia spoločnosť a všetky zvyšné úkony sa dejú v elektronickej podobe a vám iba príjdu vymôžené peniaze na účet.

Aké sú možné prekážky vymáhania pohľadávky?

  • Dlžník sa presťahoval na neznámu adresu alebo nie je známe jeho meno či datum narodenia
  • Dlžník má tiež ďalšie dlhy čakajúce na zaplatenie v poradí predchádzajúcom vášmu nároku.
  • Dlžník je mŕtvy a jeho dediči nie sú ochotní zaplatiť dlh.
  • Dlžník pracuje v zahraničí.

Ak sa stretnete s takýmito zdanlivo nezvládnuteľnými problémami, spoločnosť Claims Collection je Vám k dispozíciiPomôže vám vymocť všetky typy nezaplatených faktúr či zmlúv a vybavá všetky náležitosti za vás.

Ak ste sa ocitli v situácii, kedy Vám neboli zaplatené Vaše faktúry, prípadne iné záväzky, neváhajte kontaktovať spoločnost na vymáhanie pohľadávok, ktorá Vám zaručene pomôže.

 

You may also like