Obnoviteľné zdroje v Ázii

by spravca

Obnoviteľné zdroje a energia z nich je pre mnohé krajiny príťažlivou voľbou, vďaka ktorej dokážu prostredníctvom technológií čerpať čistú energiu a dosahovať nízke náklady. To platí aj pre Čínu.

Keďže sa Čína zameriava na ochranu životného prostredia a rozvoj ekologického hospodárstva, rozvoj národných zdrojov v oblasti vodnej energie sa stal dôležitejším vo vládnej národnej rozvojovej stratégii. V januári 2013 Generálny úrad Štátnej rady vyhlásil “dvanásty päťročný plán pre energetický rozvoj”, ktorý zahŕňal spustenie viac ako 50 veľkých vodných elektrární pred rokom 2015. Po niekoľkých rokoch prehliadania sa tak vodná energia opäť dostala do popredia.

Podľa tohto plánu chcela mať vláda k dispozícii kapacitu 74 miliónov kilowattov novej energie a po výstavbe ďalších 120 miliónov kilowattov energie.

Počas tohto rozvoja sa hydroenergetika začala presúvať na juhozápad krajiny, kde existujú bohaté zdroje pre tvorbu energie z vody. Avšak kvôli komplikovaným geologickým podmienkam a problémom súvisiacim s ochranou životného prostredia dosiahli normy kvality a bezpečnosti projektov nové úrovne. Na druhej strane tak vznikol priestor pre potrebu prvotriednych stavebných technológií.

Stroje CAT našťastie túto výzvu prijali a stanovili nové štandardy aj pre tento priemysel. S rôznorodou produktovou líniou a systémom kvalitných služieb spoločnosť Caterpillar už dodala množstvo integrovaných riešení pre mnohé projekty zemných a výkopových prác. Od priehrady Three Gorges Dam (Tri rokliny) po veľké vodné elektrárne vrátane vodných elektrární Changheba, Baihetan a Wudongde prispeli tisíce strojov CAT k rozvoju čistej vodnej energie v Číne.

Na priehrade Three Gorges Dam pracovali viac ako 300 strojov CAT, ktoré zabezpečili, že projekt prebiehal hladko a načas. Či už išlo o nové alebo použité stroje, všetky spoľahlivo plnili svoju úlohu.

Spoločnosť Caterpillar sa so svojimi prísnymi normami v oblasti životného prostredia stala prvou voľbou v mnohých veľkých vodných elektrárňach. Stali sa spoľahlivými stavebnými riešeniami a so svojimi produktmi zabezpečujú zlepšenie úspory energie a zníženie emisií. Tieto iniciatívy pomohli aj Číne vyrábať čistú energiu, zaistiť bezpečnosť, riešiť klimatické zmeny a realizovať trvalo udržateľný rozvoj.

Bohatá história tejto spoločnosti ukazuje, že stroje CAT sú nápomocné v mnohých priemysloch a odvetviach. U nás sa využívajú hlavne stavebné a poľnohospodárske stroje a ich predaj zabezpečuje slovenský predajca Zeppelin.

You may also like