Viete, čo sú ETF fondy a aké sú ich výhody?

Viete, čo sú ETF fondy a aké sú ich výhody?

by spravca

Dnes už môžete prakticky investovať do čohokoľvek. Od cenných papierov, nehnuteľností až po komodity, výber je naozaj veľmi široký. Každé z nich majú svoje výhody aj nevýhody. Ľudia si stále čoraz viac obľubujú investovanie do ETF fondov.

Rozmýšľate o zvýšení hodnoty vašich peňazí? V nasledujúcich riadkoch vám priblížime, čo ETF fondy sú, ako fungujú a aké možné výhody ponúkajú.

Čo sú ETF fondy?

ETF fondy, ale aj “Exchange Traded Fund” je fond obchodovaný na burze. ETF je typ cenného papiera, ktorý umožňuje investorom a obchodníkom investovať s nízkymi nákladmi, vysokou transparentnosťou a bez dane zo zisku na burze. ETF sú spravované fondy, ktoré pasívne kopírujú ceny akcií alebo indexov, ktoré obchodník s cennými papiermi na burze nakupuje. Hodnota ETF fondov sa odvíja od ceny podkladového aktíva, ktorým môže byť zlato, ropa, rôzne komodity alebo dlhopisy. Sú ideálne pre pravidelné investovanie, ale aj jednorazové investície.

Ako funguje investovanie do ETF fondov?

ETF fondy predstavujú pasívne investovanie na burze, na ktorej sa nakupujú akcie a investujú sa do tzv. indexov. Vybrať si môžete iba jeden fond, pretože aj ten je zložený z množstva tried starostlivo vyberaných aktív. Odporúčaná doba investovania je minimálne 3 roky, počas ktorých treba počítať s tým, že hodnota fondu môže pravidelne stúpať aj klesať. Za investovanie do fondov môžete za nižšie poplatky získať vyšší výnos.

Typy ETF fondov

Podobne ako podielové fondy, aj ETF sa delia na viaceré typy. Často sa rozdeľujú podľa toho, do akých aktív investujú. Tie najznámejšie sú napríklad:

Indexové ETF fondy

Indexové ETF fondy kopírujú vývoj cien akciového indexu a reagujú tak na vývoj celosvetového trhu. Ak trh rastie, stúpa aj jeho hodnota a naopak. Tento typ patrí medzi tie najobľúbenejšie a je priamo naviazaný na najvýznamnejšie akciové indexy ako napríklad Dow Jones alebo S&P 500.

Sektorové ETF fondy

Portfólio sektorových ETF fondov obsahuje cenné papiere firiem, ktoré sú úspešné vo svojom trhovom segmente. Môžu to byť napríklad cenné papiere automobilových, finančných alebo farmaceutických firiem, ktoré patria medzi tie najvýznamnejšie na trhu. Sem patria: technologický index Nasdaq alebo vodohospodársky S&P Global Water Index.

Vedeli ste o tom, že môžete investovať aj do áut a veteránov?

Komoditné fondy

Tento typ ETF fondu je podobný tomu sektorovému, pretože sa zameriava na určitú časť trhu. Prináša možnosť priamo investovať do komodít, ako sú drahé kovy, nerastné suroviny alebo “mäkké” komodity.

Menové ETF fondy

Tento fond by mal odzrkadľovať vývoj určitej meny. ETF fondy obľubujú najmä investori, ktorí sa chcú vyhnúť obchodovaniu cez Forex, no chcú investovať do cenového vývoja mien, amerického dolára či eura.

Dlhopisové ETF fondy

Dlhopisový fond obsahuje dlhopisy rôznych firiem a podnikov. Keďže všetky ETF fondy sú riadené pasívne, dlhopisové ETF fondy kopírujú vývoj a rast dlhopisov týchto podnikov. Majú nižšiu likviditu a považujú sa za tie stabilnejšie.

Pákové ETF fondy

Prvý pákový fond vznikol až v roku 2006. ETF s pákovým efektom kopírujú indexový fond, no kapitál fondu by mal popri kapitále investorov zabezpečiť zvýšený výnos a jeho cieľom je hodnotu niekoľkonásobne zvyšovať.

Inverzné ETF fondy

Do inverzných a pákových ETF fondov sa odporúča investovať krátkodobo a sú určené najmä k rýchlejším a impluzívnejším obchodom. Inverzný typ ETF fondu je opakom pákového, pretože by mal profitovať nie zo zisku akciových indexov, ale z ich straty. Keď hodnota podkladového aktíva rastie, inverzný ETF stúpa. Pákový aj inverzný sa snažia zisk dosiahnuť na dennej báze, a preto je potrebné dôkladne sledovať a vyhodnocovať ich permanentne.

Dividendové ETF fondy

Dividendové ETF fondy majú vo svojom portfóliu akcie firiem, ktoré vyplácajú dividendy. Tento typ fondov je vhodný pre dlhodobé investovanie. Fondy môžu obchodovať s rôznymi menami a krajinami. Napríklad americký dividendový ETF fond má vo svojom portfóliu firmy ako Coca-Cola, Wal-Mart, IBM a iné.

7 výhod ETF fondov

7 výhod ETF fondov

1.   Nízke náklady

ETF fondy sú populárne najmä tým, že majú nízke náklady. Keďže ide o pasívne investovanie, poplatky za správu a riadenie sú oveľa nižšie v porovnaní s priemernými poplatkami pri podielových fondoch. Priemerný pasívny ETF fond má priebežné náklady zhruba 0,3 % ročne, zatiaľ čo bežný aktívne spravovaný podielový fond má priemerné náklady 2 % ročne.

2.   Daňové výhody

Od roku 2016 platí na Slovensku daňová výnimka pre cenné papiere obchodované na burze. Medzi takéto cenné papiere patria aj ETF fondy. To znamená, že pri ETF fondoch je dosiahnutý výnos oslobodený od dane. Podmienkou je, aby ste investovali v ETF aspoň jeden rok.

3.   Flexibilita

Veľkou výhodou ETF fondov je aj to, že sa s nimi obchoduje počas obchodných hodín, keď sú trhy otvorené tak ako akcie. V praxi to znamená, že investor si môže kedykoľvek v reálnom čase pozíciu otvoriť alebo uzavrieť a nemusí čakať na výstup z pozície, ako je to napríklad pri podielových fondoch.

4.   Diverzifikácia

Pri investovaní prostredníctvom ETF fondov má investor možnosť nakúpiť celý index alebo skupinu podkladových aktív tvoriach dané ETF. Triedy aktív ETF fondov môžu byť z rôznych odvetví, krajín a môže sa v nich obchodovať rôznymi menami. Pomer a zloženie týchto fondov je široko diverzifikované za účelom čo najvyššieho zisku. Pri výbere vhodných ETF je dobré vopred sa poradiť so skúseným investičným špecialistom.

5.   Široký výber ETF

Prostredníctvom ETF je možné investovať do štátnych dlhopisov, akcií či samotných indexov či realitného trhu v USA. Ako sme spomínali vyššie, je možné nakúpiť rôzne typy ETF. Možností je naozaj veľa a základom je nestratiť sa v takom širokom spektre.

6.   Vysoká likvidita

Pre skúsených investorov je zaujímavá práve likvidita ETF fondov. Dôležité je, aby si investor pred kúpou vybraného ETF skontroloval, aký objem sa na danom ETF zobchoduje.

7.   Dostupnosť

Väčšina ETF je spravidla v USD, no je možné nájsť aj kvalitné ETF v EUR. Ak sa teda rozhodnete pre takéto ETF, tak nemusíte vykonávať žiadnu menovú konverziu z EUR do USD, aby ste mohli dané ETF nakúpiť, ale viete ho priamo kúpiť za eurá. Takýmto spôsobom môžete ušetriť na nákladoch spojených s menovými konverziami.

Tip: Viete ako postupovať pri dlhodobom sporení?

Tak, ako pri iných investíciách, aj investovanie do ETF fondov má svoje nevýhody a riziká, napríklad kurzové riziko, likvidita fondov, ktoré nie tu také známe a aj obrovský výber ETF fondov môže byť niekedy ohromujúci.

Ak chcete ochrániť vaše peniaze pred infláciou a zároveň ich efektívne zhodnotiť, môžete vyskúšať investovanie do ETF fondov. Ak ste však začiatočník, odporúčame vám poradiť sa s profesionálom, ktorý sa v tejto oblasti vyzná.

 

Dominika Blchová, PoctiveSEO.sk

 

You may also like