Pri stavbe základov nezabudnite na kanalizáciu

by spravca

Kanalizácia ako základ pokojného bývania!

Staviate? Tak nezabudnite na nevyhnutnosť správne navrhnutej kanalizácie. Podľa platných predpisov a noriem musia byť všetky budovy a k nim patriace pozemky odvodnené a musia z nich byť odvedené aj všetky splašky. Znamená to vybudovať systém, ktorý zabezpečí odvod odpadových vôd. Vnútorná kanalizácia vedie odpad hlavným zvodom od zariaďovacích predmetov von z budovy, kde sa napája cez kanalizačnú prípojku na verejnú kanalizáciu.
V prípade vybavovaní pripojenia na kanalizáciu treba zaslať príslušnej vodárenskej spoločnosti požiadavku na vodohospodárske vyjadrenie. Pred spracovaním projektovej dokumentácie v prípade chát a chalúp (ako drobných stavieb) treba informatívne zakresliť verejnú kanalizáciu do predloženej kópie katastrálnej mapy. Okrem kópie katastrálnej mapy a preukázania majetkovej podstaty sa k žiadosti musí doložiť situácia kanalizačnej prípojky vrátane umiestnenia kanalizačnej šachty.  Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky ako aj umiestnenie merača na prípojke určuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. Kanalizačná prípojka má byť čo najkratšia, priama a kolmá na stoku.

Stavte na pomoc odborníkov!

V úvodnej časti sme si v skratke uviedli parametre kvalitnej kanalizácie ako aj okolnosti s ktorými musíme pri jej stavaní počítať. Ale čo v prípade že Vaša existujúca kanalizácia nespĺňa jednu z týchto podmienok a spôsobuje tým problémy?
Na trhu je početné množstvo firiem, ponúkajúcich tzv. krtkovanie Ide o účinné čistenie kanalizácie, vykonávané pomocou oceľovej struny.  Za pomoci profesionálneho vybavenia,  vieme odstrániť všetky usadeniny na odpadovom, či kanalizačnom potrubí. Výsledkom je, že vaše potrubia budú odtekať plynulo a bez problémov. Momentálnym trendom pri metóde krtkovania je takisto použitie monitorovacieho zariadenia, vďaka ktorému dokážete rýchlo lokalizovať poškodené trubky s elektronickým počítaním metrov. Služba krtkovania je rozšírená najmä v našom hlavnom meste krtkovanie Bratislava, kde si môžete vybrať z naozaj širokého portfólia ponúkaných služieb. Väčšina spomínaných firiem ponúka krtkovanie nonstop. V prípade problému tak neváhajte, a kontaktujte odborníkov.

 

You may also like